Verdampen of vaporiseren

Verdampen

Met een verdamper verwarmt men de mediwiet zonder dat deze wordt verbrand. Door het slechts te verwarmen worden alleen de nuttige bestandsdelen geïnhaleerd, zonder de schadelijke stoffen te inhaleren die bij het verbranden vrijkomen. Veel verdampers hebben een temperatuurregelaar. Een verdamper verwarmt de mediwiet in een glazen kopje. Het verwarmen vindt plaats door er lucht van circa 200 graden doorheen te blazen. De verwarmde lucht wordt via een glazen buis door een waterreservoir gebracht. De tweede glazen buis is de aanzuigbuis. Via de aanzuigbuis kan men de damp inhaleren. De damp is immers door het water afgekoeld.

Vaporiseren

Een vaporizer (ook wel verdamper genoemd) is een elektrisch apparaat dat middels verhitting onder andere de volgende werkzame stoffen in cannabis “vrijmaakt”:

*THC (Tetrahydrocannabinol)
*CBD (Cannabidiol)
*CBN (Cannabinol)

De vaporizer is zeer gewild onder medicinale patiënten, dit omdat in tegenstelling tot bij het roken van cannabis (roken van een joint, of het gebruiken van een waterpijp) veel minder schadelijke stoffen vrijkomen. Er vindt immers geen verbranding plaats, maar slechts verhitting. Daarnaast hoeft er bij het vaporiseren/verdampen geen tabak gebruikt te worden. Tabaksrook bevat juist de schadelijke stoffen als teer en koolmonoxide (en circa 40 andere schadelijke stoffen). Doordat men geen tabaksrook inhaleert voorkomt men tevens zowel de psychische als de lichamelijke verslaving van het roken van tabak.