Roken

Joint roken

roken joint

Joint

Roken van een joint is de meest gebruikte methode. De verkruimelde wiet of hasj wordt tezamen met tabak in een lange vloei gerold. Bij het maken van een joint wordt een tip mee gerold. Een tip bestaat uit een rechthoekig stuk karton dat nadat het is opgerold dienst doet als filter. De functie van een tip is tweeledig. Enerzijds omdat er dan geen stukjes tabak of cannabis in de mond terechtkomen, anderzijds omdat men dan de lippen niet brandt. Wanneer men moeite heeft met het maken van een joint kan ervoor worden gekozen om een voorgedraaide joint te kopen bij een coffeeshop. Anno 2016 zijn er in Nederland circa 600 coffeeshops.

Waterpijp roken

Een waterpijp kan worden gebruikt om medicinale wiet of hasj te roken. Bij het roken middels een waterpijp wordt een groot deel geconcentreerde rook in één keer geïnhaleerd. Het effect is daardoor vele malen sterker en voor beginners is één of twee keer inhaleren voldoende om een tijd stoned te zijn.

Roken waterpijp

Waterpijp

De meeste mensen die de waterpijp gebruiken krijgen een hoestbui, zelfs mensen die al jaren roken. Dit komt doordat de rook in de keel blijft hangen waardoor de stembanden geïrriteerd raken, dit kan voorkomen worden door aan het einde van het inhaleren de waterpijp opzij te houden en met een korte teug frisse lucht de keel rookvrij te maken.

Het voordeel van een waterpijp ten opzichte van een joint is dat het afkoelen van de tabaksrook via het water de hoeveelheid teer verminderd.

Hoewel er van het gebruiken van een joint of waterpijp een medicinale werking uit kan gaan, verdient het toch de aanbeveling om te vaporiseren, verdampen, te eten, of wietolie te gebruiken. Dit omdat er bij het roken schadelijke stoffen vrijkomen, wat bij de zojuist genoemde gebruiksmethoden niet het geval is.

Roken